Blog

Nog meer uitdagingen bij het beheren van ICT-onderwijssystemen
Jun 05, 2015 |

In mijn vorige blog stipte ik al een aantal belangrijke uitdagingen aan waar veel technisch beheerders bij onderwijsinstellingen mee te maken hebben. Ik had het toen over 24/7 beschikbare data, continuïteit en tevredenheid van de gebruikers. De praktijk leert ons dat er meer uitdagingen zijn. Hieronder volgen er nog drie.
 
1.            Meer doen met minder
Onderwijsinstellingen moeten meer doen met minder. Dit betekent dat scholen grote stappen moeten maken om…

Read article
Cloud computing is niet altijd de heilige graal
May 13, 2015 |

Recent berichtte Computable dat de softwaresector weer in de lift zit. Deze groei wijt ABN AMRO voor een groot deel aan cloud computing, waar softwareontwikkelaars van profiteren. Het oordeel over cloud computing is, net als in het Computable-artikel, in het algemeen positief: pay per use, het is schaalbaar, en men wordt meestal onzorgd wat betreft het beheer. Echter, het is belangrijk dat we niet met z’n allen als een kudde schapen achter de cloud-hype aanlopen.…

Read article
IT Outsourcing: de adolescent op weg naar volwassenheid
Apr 15, 2015 |

De term outsourcing is geboren in 1981. Echter, toen hadden we het zeker nog niet over het uitbesteden van IT-beheer en -infrastructuren, maar meer over het uitbesteden van algemene bedrijfsprocessen. Outsourcing zoals we het nu in de IT kennen, wordt door bedrijven vooral ingezet ter bevordering van de continuïteit van de IT-systemen, de performance, het voldoen aan compliancy en om concrete SLA’s af te spreken. De markt is in ontwikkeling, maar in welke fase bevinden…

Read article
3 uitdagingen bij het beheren van ICT-onderwijssystemen
Mar 27, 2015 |

Goede ICT-systemen zijn een randvoorwaarde voor goed onderwijs. De performance van studenteninformatiesystemen kan het reilen en zeilen op mbo’s, hbo’s en universiteiten flink beïnvloeden. Maar wat zijn dan de belangrijkste uitdagingen bij het beheren van ICT-systemen? Ik zet de eerste drie op een rij. In de praktijk zijn er natuurlijk meer. Die zal ik in mijn volgende blog uiteenzetten.
 
1. 24 uur per dag, 7 dagen per week beschikbare informatie
Onderwijsinstellingen…

Read article