Blog

​OBUG Apps Connected: de belangrijkste learnings op een rij
Jul 04, 2017 | April stond in het teken van de gebruikersconferentie van de OBUG (Oracle Benelux User Group) met de titel ‘Apps Connected’. Zoals de OBUG het omschrijft: “de ultieme mogelijkheid voor kennisuitwisseling (informeren), netwerken (verbinden) en het vinden van de juiste informatie (ondersteunen), maar bovenal op de hoogte blijven van de laatste Oracle ontwikkelingen.” Daar waar de OBUG vorig jaar Nederland als locatie gekozen had, was dit jaar Antwerpen in België als locatie gekozen.

Netwerken & bijpraten
Helaas waren er dit jaar minder gebruikers aanwezig dan voorgaande jaren, wellicht doordat Nederland vaak de meeste afvaardigingen kent en Antwerpen voor sommigen niet ideaal is. De Oracle partners en verkopers hadden minder moeite met de reistijd, want die waren in groten getale aanwezig. Het begint elk jaar steeds meer op een reünie te lijken waar consultants en verkopers elkaar weer treffen en de laatste nieuwtjes uitwisselen. Het onderwerp, dat Oracle ook dit fiscale jaar weer geen nieuwe deals heeft weten te sluiten, is inmiddels geen nieuws meer.

Verslag van key notes 
De dag stond in het teken van een aantal key notes van Oracle en parallel