Nieuws

MCX wint aanbesteding ZIN
Dec 28, 2017 Het Zorginstituut Nederland Zorginstituut Nederland (ZIN) is een Nederlands zelfstandig bestuursorgaan dat erop toeziet dat Nederlandse burgers verzekerd zijn en blijven volgens de Zorgverzekeringswet (Zvw) en de Wet langdurige zorg (Wlz). Daarmee wordt gewaarborgd dat iedereen die recht heeft op zorg het ook krijgt. Voorheen was deze organisatie bekend als het College van Zorgverzekeraars. In 2016 zijn een aantal taken van het CVZ verhuisd naar het CAK, waardoor besloten is om ook een naamswijziging door te voeren…
Lees meer
Nieuwe beveiligingsfunctionaliteit
Dec 21, 2017 Oracle heeft de 'Secure Configuration Console' geïntroduceerd waarmee op eenvoudige manier inzicht kan worden gekregen in de beveiliging van bepaalde applicatie onderdelen van de Oracle E-Business Suite. Via dit dashboard kan per omgeving de 'gezondheid' worden bekeken. Daarnaast kunnen sommige beveiligingsconfiguraties worden aangepast zodat deze binnen de beveiligingsnormen van Oracle vallen. Men kan hierbij onder andere denken aan:
- Zijn er default applicatie wachtwoorden in gebruik?
- Zijn er default database wachtwoorden in…
Lees meer
MCX denkt mee over Oracle, security, architectuur en continuïteit bij gemeente Den Haag
Dec 18, 2017 Al in 2002 werd op initiatief van Oracle het eerste contact gelegd tussen de gemeente Den Haag en MCX. De vraag was destijds of MCX de gemeente kon assisteren bij de technische implementatie van de Oracle E-Business Suite. Dit waren de eerste stappen van een langdurige samenwerking tussen het kenniscentrum bedrijfsvoeringsystemen van Den Haag en MCX, die nog steeds naar ieders tevredenheid voortduurt. Wouter van de Westeringh, afdelingsmanager vertelt over zijn ervaringen.

Lees meer
Ook simpelweg het in de lucht houden van de Oracle E-Business Suite kan een uitdaging zijn
Nov 13, 2017 Al sinds 2009 prijkt de naam Geesinknorba in het klantportfolio van MCX. En Geesinknorba is niet een van de minsten, want deze producent van afvalinzamelvoertuigen, zelfpersende en stationaire afvalpersen kijkt terug op 140 jaar geschiedenis in de afvalmanagementindustrie. Sinds de oprichting richt Geesinknorba zich op de ontwikkeling, productie, verkoop en het onderhoud van innovatieve oplossingen. Het hoofdkantoor van deze wereldwijde speler bevindt zich in het Hollandse Emmeloord. We spreken Wietze Dam, technical manager bij Geesinknorba, over…
Lees meer