Nieuws

Mar 26, 2019
MCX voldoet wederom aan eisen SOC2 en SOC3

Net als in 2017 heeft MCX in 2018 opnieuw voldaan aan de eisen van SOC2 en SOC3. Deze twee raamwerken zorgen ervoor dat klanten en de auditors van MCX-klanten inzage krijgen in de wijze waarop MCX controlemaatregelen heeft ingericht met als doel het borgen van de kwaliteit van de dienstverlening. MCX levert jaarlijks op verzoek een SOC2 assurance report aan haar klanten, daarnaast is er een SOC3 rapportage beschikbaar. De SOC3-rapportage is inzichtelijk voor iedereen en dus ook voor organisaties die geen klant van MCX zijn. De laatste versie van het SOC3 rapport kan hier worden gedownload.

Als u vragen heeft kunt u contact opnemen met onze Security Officer via 055 5260670 of security@mcx.nl.

Help us share this
Share Share Share Share Share