Nieuws

Dec 28, 2017
MCX wint aanbesteding ZIN

Het Zorginstituut Nederland Zorginstituut Nederland (ZIN) is een Nederlands zelfstandig bestuursorgaan dat erop toeziet dat Nederlandse burgers verzekerd zijn en blijven volgens de Zorgverzekeringswet (Zvw) en de Wet langdurige zorg (Wlz). Daarmee wordt gewaarborgd dat iedereen die recht heeft op zorg het ook krijgt. Voorheen was deze organisatie bekend als het College van Zorgverzekeraars. In 2016 zijn een aantal taken van het CVZ verhuisd naar het CAK, waardoor besloten is om ook een naamswijziging door te voeren van CVZ naar ZIN.
 
In 2011 is er een uitbesteding uitgeschreven voor het beheer van de applicatie Oracle Health Insurance (OHI) en overige Oracle databases. MCX heeft deze aanbesteding destijds gewonnen, maar het contract liep af en verdere verlengingen waren niet meer mogelijk. Hierdoor was het Zorginstituut Nederland genoodzaakt om opnieuw een aanbesteding te publiceren. MCX heeft zich uiteraard opnieuw inschreven op deze aanbesteding en in oktober 2017 is bekend gemaakt dat zij opnieuw als winnaar uit de bus gekomen is.
 
Uiteraard zijn wij zeer blij dat we opnieuw aan hebben weten te tonen dat MCX de juiste partner is voor ZIN en we de samenwerking kunnen continueren.

Help us share this
Share Share Share Share Share