Nieuws

Mar 27, 2019
MCX wint Europese aanbesteding Haagse Hogeschool

In december 2018 heeft de Haagse Hogeschool een Europese Aanbesteding uitgeschreven voor het Oracle database beheer en het beheer van de Oracle SOA Suite. De aanleiding van deze aanbesteding was dat het Oracle databasebeheer en beheer van de Oracle SOA-suite van groot belang is voor de HHS. Veel informatiesystemen maken gebruik van een database en het niet beschikbaar zijn van een database of SOA-Suite component brengt de continuïteit van deze informatiesystemen in gevaar. De HHs heeft gekozen voor de regierol en het uitbesteden van de operationele werkzaamheden en gebruik te maken van de expertise van een partner op het gebied van Oracle.

Op 28 februari jongstleden heeft MCX het goede nieuws te horen gekregen dat er in totaal vijf inschrijvingen waren maar dat de definitieve gunning naar MCX is uitgegaan.

Over Haagse Hogeschool
De HHs is een instelling voor hoger beroepsonderwijs met een breed aanbod van opleidingen in voltijd, deeltijd en duale vorm (een combinatie van werken en studeren). Ongeveer 26.000 studenten volgen er één van de circa 40 opleidingen op het gebied van economie, gedrag en maatschappij, gezondheidszorg, informatica, sport, onderwijs en techniek. Dit wordt mogelijk gemaakt door ruim 1.280 docenten en bijna 720 medewerkers onderwijsondersteuning en beheer.

Naast de reguliere opleidingen verzorgt De HHs cursussen en opleidingen op post-hbo-niveau, nascholingen, in-company-trainingen, mastersopleidingen en – in samenwerking met universiteiten  verkorte doctoraalprogramma’s. Tevens verricht ze onderzoek voor het bedrijfsleven en de overheid. Bij al deze activiteiten streeft De HHs naar kwaliteit en maatwerk. Steeds meer opleidingen worden in deeltijd of duale vorm aangeboden, waarbij inhoud en duur van de studie telkens weer getoetst worden aan de ontwikkelingen binnen de maatschappij en bij de afnemers van het onderwijs.

Help us share this
Share Share Share Share Share