Nieuws

Aug 22, 2016
Oracle EBS Enhancement Request (ER): Signon Profile Options

Een klant van MCX wil de toegang tot hun Oracle EBS applicatie aanscherpen door verder gebruik te maken van de wachtwoord complexiteit zoals deze standaard geboden wordt. Momenteel bestaan er binnen Oracle EBS hiervoor de Signon Password profielopties. Echter de profieloptie "Signon Password Hard To Guess" / "Moeilijk te raden wachtwoord voor aanmelding" implementeert een vaste set van drie wachtwoord complexiteit regels, die jammer genoeg niet kunnen worden aangepast. Deze zijn:

- Het wachtwoord bevat ten minste 1 letter en ten minste 1 cijfer.

- Het wachtwoord bevat niet de Oracle EBS inlognaam.

- Het wachtoord bevat geen repeterende karakters.

Vooral de laatste regel kan lastig te handhaven zijn en is soms ook niet wenselijk. Als alternatief kan de profieloptie "Signon Password Custom" / "Aanpassen wachtwoord voor aanmelding" worden gezet. Echter dan moet een maatwerk Java class worden gemaakt, die de wachtwoord validatie doet. Dit vereist specifieke Java kennis.

De klant heeft een Enhancement Request (ER) laten aanmaken bij Oracle Support:

ER bug 22974501 LOGIN PASSWORD SIGNON PROFILE OPTIONS

In deze ER wordt gevraagd om wachtwoord complexiteit regels meer fijnmazig en declaratief te kunnen instellen in Oracle EBS. Het vermoeden bestaat dat deze bug ook relevant en gewenst is voor andere Oracle EBS gebruikers. Bij het al of niet realiseren van een ER Bug door Oracle Development speelt het aantal klanten dat een wens heeft een grote rol. Daarom willen wij dit ER graag bij onze Oracle EBS klanten promoten.

Mocht u ook deze functionaliteit wensen dan adviseren wij u om een Service Request aan te maken bij Oracle Support met het verzoek om uw wens op te nemen in ER Bug 22974501.

Mocht u vragen of opmerkingen hebben dan kunt u contact opnemen met het hoofdkantoor van MCX op 055 5260 670.

Help us share this
Share Share Share Share Share