Nieuws

Jan 19, 2018
ROC Rijn IJssel live in de Private Cloud van MCX

Het ROC Rijn IJssel, een regionaal opleidingscentrum in de provincie Gelderland, heeft in 2017 MCX de opdracht gegund om het Studenten Informatie Systeem (verzorgd door PeopleSoft Campus Solution) bij MCX in de Cloud onder te brengen.

Het betreft het totale beheer van de infrastructuur, het technische- en applicatiebeheer. De transitie van de PeopleSoft Campus Solution naar de Cloud van MCX bestond op hoofdlijnen uit twee delen:

    • de fysieke verhuizing van de applicatie en infrastructuur naar MCX;
    • opbouw en borging van kennis om zo de totale dienstverlening over te nemen.

Om de eindgebruiker van het Studenten Informatie Systeem tijdens de transitie zo min mogelijk te belasten vergde dit de nodige interactie met de beheerders van ROC Rijn IJssel. Na de fysieke verhuizing van de applicatie, wat in verschillende iteraties werd verzorgd, is het ROC Rijn IJssel begin januari 2018 live gegaan in de Private Cloud van MCX.

Door de opbouw en borging van kennis is ook een basis ontstaan om verder te gaan met de samenwerking. Dat resulteerde in het feit dat MCX ook zorg gaat dragen voor de upgrade van de PeopleSoft Campus Solution applicatie naar de nieuwste versie. Dit staat dan ook op de planning voor 2018.

Het ROC heeft vestigingen in Arnhem, Nijmegen, Renkum, Dieren, Elst, Wageningen, Zevenaar en Ulft. Er worden MBO, bedrijfsopleidingen en volwasseneneducatie aangeboden. De studies zijn verdeeld in domeinen. Binnen deze domeinen zijn verschillende onderwijsclusters gedefinieerd, waarbinnen specifieke beroepsopleidingen worden onderscheiden.

Help us share this
Share Share Share Share Share