Nieuws

Jul 31, 2018
Upgrade PeopleSoft Campus Solutions 9.2 succesvol internationaal uitgerold voor INSEAD

De internationale business school INSEAD is, in samenwerking met MCX, op 23 juli 2018 succesvol live gegaan met de nieuwe versie van PeopleSoft Campus Solutions. Deze technische upgrade was voor INSEAD nodig om verzekerd te zijn van support voor de applicatie en vanwege het feit dat versie 9.2 en PeopleTools 8.55 meer mogelijkheden biedt om gebruikersvriendelijke schermen te ontwikkelen.

MCX werkte begin 2017 reeds succesvol samen met INSEAD in het oplossen van een aantal performanceproblemen. Tijdens de laatste HEUG EMEA gaf INSEAD aan  technische ondersteuning nodig te hebben bij de upgrade naar versie 9.2 van PeopleSoft Campus Solutions en de bijbehorende componenten, zoals PeopleTools en de databaseversie.. Door de bewezen expertise en kennis van MCX in de aanloopfase gaf INSEAD in december 2017 akkoord op de offerte. Samen ontwikkelden ze een plan van aanpak om de upgrade te realiseren

Er volgde een intensieve samenwerking tussen MCX en de verschillende locaties en tijdzones van INSEAD. Zo maakt de business school gebruik van een Shared Service Centre in Manilla en projectmedewerkers in Fontainebleau (Frankrijk). In zes maanden tijd voerde MCX verschillende iteraties uit en loste de organisatie de maatwerk issues en overige bevindingen  op, waarna op 23 juli de nieuwe versie geheel conform planning live is gegaan.

----------

Over INSEAD Business School
INSEAD is een internationaal instituut voor managementopleidingen, een business school. Het is drie maanden na het tekenen van het Verdrag van Rome opgericht, in 1957 in Fontainebleau, Frankrijk. Inmiddels is INSEAD uitgegroeid tot een groot internationaal erkende business school met twee hoofdvestigingen in Fontainebleau en Singapore. Op deze locaties verblijven en studeren studenten gedurende hun opleiding. Andere belangrijke centra staan in Abu Dhabi en Israël. INSEAD kreeg wereldwijde bekendheid met de ontwikkeling van de Blue Ocean Strategy, een strategie waarmee gestimuleerd wordt dat bedrijven zich richten op het ontginnen en vormen op nieuwe markten in plaats van de concurrentie aan te gaan op bestaande markten. 

Help us share this
Share Share Share Share Share