Nieuws

May 17, 2017
Wanna.Cry ransomware

Het Infrastructuur team van MCX heeft een inventarisatie gemaakt van de Windows servers, voor zowel klanten als interne systemen. Daarbij is naar alle type servers gekeken, zowel productie als niet-productie. Bij deze inventarisatie is vastgesteld dat er geen servers zijn besmet met de Wanna.Cry/WannaCrypt/WanaDecrypt ransomware. Om mogelijke besmettingen in de toekomst voor te blijven, worden de kwetsbare systemen in samenspraak met de klant bijgewerkt. Het gaat hier dan voornamelijk om een paar oudere, geïsoleerde systemen. Hierbij moet worden opgemerkt dat deze systemen elkaar niet kunnen infecteren.

We hopen u hiermee voldoende hebben geïnformeerd. Mochten er nog vragen zijn dan kunt u contact opnemen met de Security Officer van MCX via 055 5260670.

Help us share this
Share Share Share Share Share