Neem contact op Zoeken
Nieuws

Milieu ISO 14001 / MVO

01-08-2017
MCX is een organisatie die te allen tijde streeft naar kwaliteit, continuïteit, objectiviteit en tevreden klanten. Dit vindt plaats in de wereld waarin wij allen werken, wonen en recreëren. MCX heeft zich daarom eveneens tot doelgesteld om deze wereld, het milieu, zo weinig mogelijk te belasten en dit onderdeel te laten zijn van het beleid. Dit heeft geleid tot certificering van ISO 14001 en MVO prestatieladder niveau 3.

De volgende punten dragen bij aan het zo beperkt mogelijk belasten van het milieu en zijn opgenomen in het beleid van MCX.
 • Maximaal inzetten van groene stroom
 • Scheiden van verschillende soorten afval
 • Registratie van de afvalstromen
 • CO2 neutraal ondernemen
 • Hoofdkoeling interne serverruimte door gebruik te maken van de buitenlucht
 • Beveiligd noodaggregaat inclusief calamiteitenvoorziening in geval van lekkage
 • Videoconferencing systeem om de gereden kilometers terug te dringen
 • Stimuleren van het gebruik van openbaar vervoer
 • Beperken van het autogebruik door thuiswerken
 • Bewustwording van het brandstofverbruik voor medewerkers
 • Stimuleren van aanschaf van "groene" auto's
 • Energiezuinige kantoorwerkplekken
 • Stimuleren van terugdringen van papiergebruik
 • Afvoeren van oude hardware voor recycling.

Naast bovenstaande punten hanteert MCX de volgende punten welke eveneens bijdragen aan maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO):
 • Jaarlijkse donaties aan goede doelen waarbij techniek, mens en milieu centraal staan
 • Mogelijkheid tot jaarlijkse sponsoring sportvereniging van (kinderen van) medewerkers
 • Oog voor werkzoekenden met een afstand tot de arbeidsmarkt
 • Ondersteuning van onderwijs door bijvoorbeeld het beschikbaar stellen van stageplaatsen
 • Stimuleren van een goede balans tussen werk en privé
 • Beschikbaar stellen van een goede thuiswerkplek
 • Eerlijk zaken doen
 • Stimuleren van persoonlijke ontwikkeling door opleidingen en mentoraat
 • Een duidelijke gedragscode met focus op respect, openheid en eerlijkheid