Neem contact op Zoeken
Blogs

Licentiemanagement

02-07-2019
De Dutch ERP Cloud is ontstaan vanuit de visie dat klanten zich zoveel mogelijk kunnen richten op het gebruik van hun software en zo min mogelijk tijd hoeven te besteden aan het bezit van die software. Een belangrijke factor daarin is het licentieonderhoud.
De licentiestrategie van Oracle is gericht op het afrekenen naar gebruik in tegenstelling tot het afrekenen tijdens het installeren. Dit introduceert een potentieel risico, namelijk het ongemerkt niet voldoen aan de licentieregels van Oracle. Dit kan ertoe leiden dat men wordt geconfronteerd met een naheffing.
 
De Dutch ERP Cloud neemt deze zorgen graag weg bij de gebruikersorganisatie en biedt de mogelijkheid om over te schakelen op actieve licentiebewaking van uw technologielicenties in het applicatielandschap.
 
Deze bewaking werkt als volgt:
- We starten met een gezamenlijke intake om te bepalen welke technologielicenties u op dat moment heeft aangekocht. Op basis van deze licenties wordt het benodigde landschap beschikbaar gesteld;
- Optioneel kan onder onze regie een eenmalige onafhankelijke licentie-audit worden uitgevoerd door een organisatie die door Oracle is geaccrediteerd om licentie-audits te mogen uitvoeren;
- Elke maand wordt vervolgens actief gecontroleerd of er geen wijzigingen zijn in uw landschap die van invloed kunnen zijn op uw licentieverplichting. Indien er veranderingen worden geconstateerd die van invloed zijn op uw licentieplicht, zullen wij met u in contact treden en de verschillende opties met u doornemen. Hiermee kunnen we geen 100% garanties afgeven, maar wel een hoge mate van zekerheid dat er geen wijzigingen zijn die resulteren in een additionele nota van Oracle;
- Mocht u een nog hogere mate van zekerheid willen hebben, dan is er uiteraard in overleg en tegen een meerprijs de mogelijkheid om onder onze regie bijvoorbeeld jaarlijks of om het jaar een licentie-audit te laten uitvoeren. Dit kan nog meer zekerheid geven en u kunt een licentie-audit door Oracle met een gerust hart tegemoet zien.